Drukuj

BRDA:

Długość rzeki wynosi 238 km, a powierzchnia dorzecza 4627 km².

Dorzecze składa się z 43 dopływów, ale są one małe. Największy z nich to Kamionka (55 km).

Rzeka jest spławna na odcinku 210 km.

Udział zasilania podziemnego należy do najwyższych w Polsce i wynosi ok. 75% odpływu całkowitego.

Spadek Doliny Brdy jest na ogół wyrównany w całym biegu i wynosi średnio 0,6‰.

Średni przepływ w środkowym biegu (Tuchola) wynosi 19,9 m³/s, w dolnym biegu (Smukała) 27,4 m³/s.

W ciągu roku notuje się stosunkowo małe wahania przepływu rzeki, co wynika z kilku przyczyn:

  • dużej liczby jezior, przez które przepływa,

  • większość obszaru dorzecza posiada łatwo przepuszczalne gleby (sandry) oraz jest zalesiona,

  • na obszarze dorzecza występują nieduże opady atmosferyczne, średnio 545 mm,

Należy ona do najczystszych rzek województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Proponowane etapy dzienne spływu Brdą:

1. Świeszyno - Stara Brda = 10k
2. Stara Brda - Nowa Brda = 16km 
3. Nowa Brda - Pakatulsko = 14km 
4. Pakatulsko - Sąpolno = 23,5km
5. Sąpolno - Swornegacie = 17 km (baza)
6. Swornegacie - Mylof = 18km
7. Mylof - Woziwoda = 24km
8. Woziwoda - Rudzki Most = 23km
9. Rudzki Most - Gostycyn Nogawica = 13km
10. Gostycyn Nogawica - Romanowo = 18km

Transport z Konarzynek ( kilometry podane jadąc w jedną stronę )

Świeszyno (60 km)
Stara Brda (52 km)
Nowa Brda (47 km 
Przechlewo (30 km)
Swornegacie (10 km)
Konarzynki  - baza
Mylof (27 km) 
Rytel (35 km)
Brda (47 km)
Woziwoda (60 km)
Gołąbek (63 km)
Świt (59 km)
Gostycyn Nogawica (75 km)
Sokole Kuźnica (98 km)
Romanowo (100 km)
Samociążek (100 km)
Bydgoszcz (110 km)